ENG

Уул уурхайн техник

R1200-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 118’000 кг
 • Шанаганы багтаамж: 6.7 м3
 • Ухах гүн: 8'010 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSK23-C
 • Хүчин чадал: 760 м.х
Танилцуулга татах

R850-9

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 82’320 кг
 • Шанаганы багтаамж: 3.40-5.10 м3
 • Ухах гүн: 7'240 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSX15
 • Хүчин чадал: 510 м.х
Танилцуулга татах

R520LC-9S

R1200-9
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 51’000 кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.00-3.03 м3
 • Ухах гүн: 7'590 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSM11-C
 • Хүчин чадал: 353 м.х
Танилцуулга татах

R480LC-9S

R480LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 48’100 кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.00-3.03 м3
 • Ухах гүн: 8'320 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSM11-C
 • Хүчин чадал: 353 м.х
Танилцуулга татах

R380LC-9S

R380LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 38’200 кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.46-2.32 м3
 • Ухах гүн: 7'520 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE8.9
 • Хүчин чадал: 296 м.х
Танилцуулга татах

R320LC-9S

R320LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 32’200 кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.90-2.10 м3
 • Ухах гүн: 7'370 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: Cummins QSC
 • Хүчин чадал: 278 м.х
Танилцуулга татах

R300LC-9S

R300LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 29’700 кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.52-1.75 м3
 • Ухах гүн: 7'390 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM 8.3
 • Хүчин чадал: 263 м.х
Танилцуулга татах

R260LC-9S

R260LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин: 25’200 кг
 • Шанаганы багтаамж: 0.60-1.50 м3
 • Ухах гүн: 7'000 мм
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM5.9
 • Хүчин чадал: 178 м.х
Танилцуулга татах

R220LC-9S

R220LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин:
 • Шанаганы багтаамж:
 • Ухах гүн:
 • Хөдөлгүүрийн загвар:
 • Хүчин чадал:
Танилцуулга татах

R180LC-9S

R180LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин:
 • Шанаганы багтаамж:
 • Ухах гүн:
 • Хөдөлгүүрийн загвар:
 • Хүчин чадал:
Танилцуулга татах

R140LC-9S

R140LC-9S
 • Төрөл: Гинжит экскаватор
 • Ажлын жин:
 • Шанаганы багтаамж:
 • Ухах гүн:
 • Хөдөлгүүрийн загвар:
 • Хүчин чадал:
Танилцуулга татах

HL780XDT-9S

HL780XDT-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 30’800 кг
 • Шанаганы багтаамж: 7.1 м3
 • Ухах гүн: 4.9 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSM11
 • Хүчин чадал: 348 м.х
Танилцуулга татах

HL770-9S

HL770-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 23’100 кг
 • Шанаганы багтаамж: 4.2 м3
 • Ухах гүн: 3.1 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE 8.9
 • Хүчин чадал: 280 м.х
Танилцуулга татах

HL760-9S

HL760-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 17’900 кг
 • Шанаганы багтаамж: 3.3 м3
 • Ухах гүн: 3.0 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HM8.3
 • Хүчин чадал: 215 м.х
Танилцуулга татах

HL757-9S

HL757-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 14’500 кг
 • Шанаганы багтаамж: 2.8 м3
 • Ухах гүн: 2.8 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: HYUNDAI HE6.7
 • Хүчин чадал: 173 м.х
Танилцуулга татах

HL740-9S

HL740-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 12’000 кг
 • Шанаганы багтаамж: 2.3 м3
 • Ухах гүн: 2.8 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS 6BTA5.9
 • Хүчин чадал: 150 м.х
Танилцуулга татах

HL730-9S

HL730-9S
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 9’700 кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.8 м3
 • Ухах гүн: 2.7 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: CUMMINS QSB4.5
 • Хүчин чадал: 125 м.х
Танилцуулга татах

HL630L

HL630L
 • Төрөл: Дугуйт ачигч
 • Ажлын жин: 10’300 кг
 • Шанаганы багтаамж: 1.7 м3
 • Ухах гүн: 2.8 м
 • Хөдөлгүүрийн загвар: WP6G125E23
 • Хүчин чадал: 120 м.х
Танилцуулга татах

XDE240

XDE240
 • Төрөл: Өөрөө буулгагч
 • Ажлын жин:
 • Ачих жин: 230’000 кг
 • Хөдөлгүүрийн загвар:
 • Хүчин чадал: 2500 м.х
 • Хурдны хайрцаг:
Танилцуулга татах

XDE120

XDE120
 • Төрөл: Өөрөө буулгагч
 • Ажлын жин:
 • Ачих жин: 120’000 кг
 • Хөдөлгүүрийн загвар:
 • Хүчин чадал: 1200 м.х
 • Хурдны хайрцаг:
Танилцуулга татах

NXG5650DT

NXG5650DT
 • Төрөл: Өөрөө буулгагч
 • Ажлын жин: 65’000 кг
 • Ачих жин: 42’000 кг
 • Хөдөлгүүрийн загвар: WD12.375
 • Хүчин чадал: 374 м.х
 • Хурдны хайрцаг: 9JSD180
Танилцуулга татах

NXG5760DT

NXG5760DT
 • Төрөл: Өөрөө буулгагч
 • Ажлын жин: 76’000 кг
 • Ачих жин: 50’000 кг
 • Хөдөлгүүрийн загвар: WD12G420E211
 • Хүчин чадал: 414 м.х
 • Хурдны хайрцаг:
Танилцуулга татах