ENG

Мэдээ

Групийн албан ёсны мэдээ, мэдээлэл

МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ

Хера Экуйпмент ХХК Хас Лизинг ХХК-тай хамтран МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ лизингийн нөхцөлийг танилцуулж байна. HYUNDAI брэндийн экскаваторыг 0,99% хүүтэй лизингийн нөхцөлөөр авах боломжтой боллоо.

Хера Экуйпмент ХХК Хас Лизинг ХХК-тай хамтран МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ лизингийн нөхцөлийг танилцуулж байна. HYUNDAI брэндийн экскаваторыг 0,99% хүүтэй лизингийн нөхцөлөөр авах боломжтой боллоо.

МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ

Манай компани Хас Лизинг ХХК -тай хамтран МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ лизингийн нөхцөлийг танилцуулахад бэлэн боллоо.Заамар, Хайлааст баг дахь Хера Экуйпмент ХХК-ийн суурин төлөөлөгчийн газар

Манай компани Хас Лизинг ХХК -тай хамтран МОНГОЛДОО ХАМГИЙН БАГА ХҮҮТЭЙ лизингийн нөхцөлийг танилцуулахад бэлэн боллоо.Заамар, Хайлааст баг дахь Хера Экуйпмент ХХК-ийн суурин төлөөлөгчийн газар

HYUNDAI брэндийн 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн R300LC-9s

HYUNDAI брэндийн 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн R300LC-9s экскаваторыг. #ОНЦГОЙ хөнгөлөлттэй үнээр санал болгож байна.

HYUNDAI брэндийн 2018 онд үйлдвэрлэгдсэн R300LC-9s экскаваторыг. #ОНЦГОЙ хөнгөлөлттэй үнээр санал болгож байна.