Хамтран ажиллах

Хера Экүйпмент Группийн Хангамжийн алба нь дараах зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Ил тод, шударга

Энэ зарчим нь захиалга авхаас нийлүүлэлт хийгдэх хүртлэх бүх үе шатуудад баримтлагддаг ба үүнд Хера Экүйпмент Группийн Хангамжийн Албаны ажилтнууд хувийн ёс зүйг дээд зэргээр сахин ажилладаг.

Үндэсний бэлтгэн нийлүүлэгчдийг дэмжигч

Монгол ёс заншил, уламжлал, ур ухааныг дээдэлдгийнхээ хувьд Хера Экүйпмент Групп нь үндэсний бэлтгэн нийлүүлэгчдийг түлхүү дэмжин ажиллах зарчим баримталдаг.

Байгаль орчинд ээлтэй

Хера Экүйпмент Группийн Хангамжийн Алба нь дэлхийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн, аливаа байгаль орчинд ээлтэй, экологит тустай үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүнийг өөрсдийн хэрэглээнд түлхүү ашиглах бодлогыг үйл ажиллагааныхаа чиглэл болгон ажиллаж байна.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Нийт хамтрагч ханган нийлүүлэгчиддээ талархал илэрхийлье