WIRTGEN GROUP

WIRTGEN GROUP бол зам барилгын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлдэг үндэстэн дамнасан , томоохон корпорац бөгөөд WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN гэсэн таван брэндэд хүч чадлаа зориулж байна . Технологиор тэргүүлэгч компанийн хувьд бид хэрэглэгчдэдээ зам барих , замын нөхөн сэргээлт хийх , ашигт малтмал олборлох , боловсруулах , дахин боловсруулах материал үйлдвэрлэх , асфальт үйлдвэрлэхэд зориулагдсан хөдөлгөөнт машины шийдлийг санал болгодог .

Герман дахь таван төрөлжсөн үйлдвэр , Бразил , Хятад , Энэтхэг дэх гурван орон нутгийн үйлдвэр , үйлчилгээний компаниуд , дэлхийн өнцөг булан бүрд байгуулагдсан дилерийн сүлжээг ээр дамжуулан хэрэглэгчдэдээ хүрч ажиллаж байна . Манай корпорацын соёл нь хэрэглэгчдийнхээ амжилтад хүрэх үнэ цэнийг бий болгож энэ нь бидэнд илүү сайн бүтээгдэхүүн боловсруулах урам зориг өгдөг .

Холбоо барих

wirtgen Wirtgen
voegele Vögele
hamm Hamm
kleemann Kleemann
  benninghoven

Benninghoven
3410

Далангийн индүү

3410

Жин 10,535 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3Танилцуулга

3410

Далангийн индүү

3410

Жин 10,700 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage II / EPA Tier 2Танилцуулга

3410 P

Далангийн индүү

3410 P

Жин 11,020 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

EU Stage II / EPA Tier

Танилцуулга

3411

Далангийн индүү

3411

Жин 11,310 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

EU Stage II / EPA Tier 2

Танилцуулга

3411 P

Далангийн индүү

3411 P

Жин 11,800 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

EU Stage II / EPA Tier 2

Танилцуулга

3412

Далангийн индүү

3412

Жин 12,200 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3412 P

Далангийн индүү

3412 P

Жин 12,300 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3412 HT

Далангийн индүү

3412 HT

Жин 12,200 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3412 HT P

Далангийн индүү

3412 HT P

Жин 12,300 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3412 VIO

Далангийн индүү

3412 VIO

Жин 12,300 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3412 VIO

Далангийн индүү

3412 HT VIO

Жин 11,925 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3414

Далангийн индүү

3414

Жин 14,240 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

 

Танилцуулга

3414 P

Далангийн индүү

3414 P

Жин 14,340 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Танилцуулга

3414 VIO

Далангийн индүү

3414 VIO

Жин 14,010 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3
 

Танилцуулга

3414 HT

Далангийн индүү

3414 HT

Жин 14,240 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3
 

Танилцуулга

3414 HT P

Далангийн индүү

3414 HT P

Жин 14,340 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3414 HT VIO

Далангийн индүү

3414 HT VIO

Жин 14,010 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3516

Далангийн индүү

3516

Жин 15,755 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3516 P

Далангийн индүү

3516 P

Жин 15,855 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3516 HT

Далангийн индүү

3516 HT

Жин 15,755 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3516 HT P

Далангийн индүү

3516 HT P

Жин 15,855 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3518 P

Далангийн индүү

3518 P

Жин 18,025 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3518 P

Далангийн индүү

3518

Жин 17,825 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3518 HT

Далангийн индүү

3518 HT

Жин 17,825 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3518 HT P

Далангийн индүү

3518 HT P

Жин 18,025 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3520

Далангийн индүү

3520

Жин 19,800 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3518 HT P

Далангийн индүү

3520 P

Жин 20,000 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3520 HT

Далангийн индүү

3520 HT

Жин 19,800 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3520 HT P

Далангийн индүү

3520 HT P

Жин 20,000 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3625 HT

Далангийн индүү

3625 HT

Жин 24,785 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
3625 HT VC

Далангийн индүү

3625 HT VC

Жин 25,420 кг
индүүний өргөн 2,220 мм
Яндангийн ялгаруулалт EU Stage IIIA / EPA Tier 3  
Танилцуулга
311 P

Далангийн индүү

311 P

Жин 13,005 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт CEV III  
Танилцуулга
311D

Далангийн индүү

311D

Жин 11,220 кг
индүүний өргөн 2,140 мм
Яндангийн ялгаруулалт CEV III  
Танилцуулга