ENG

Мэдээ

Албан ёсны мэдээ, мэдээлэл

Хүнд зүйл өргөхөөр нуруу яагаад өвддөг вэ?Хүнд зүйл өргөх үед ний нугасны шингэн урсан, нурууны мэдрэлийн судсанд хүрснээр өвдөлт мэдрэгддэг. Энэ өвдөлт 3 сараас хүний насан туршид ч үргэлжлэх боломжтой. 

Нурууны өвчтэй байх нь ажлын бүтээмжид дараах байдлаар нөлөөлнө.

- Ажлын бүтээмжээ алдана

- Шийдвэр гаргалт удаашрана (Судалгаагаар өвдөлт нь дасан зохицох хурдыг удаашруулж, улмаар шийдвэр гаргалтыг удаашруулдаг гэжээ. Бие тань өвдсөн үед зүгээр сайхан гэртээ амармаар санагддаг л биз дээ?)

- Өвдөлт ажил хийх эрч хүчийг бууруулна.

- Өвдсөн хүн хангалттай хэмжээнд нойр авч чадахгүй. (Энэ нь мэдээж ажлын бүтээмжид нөлөөлнө.)

- Стрэссийг бий болгоно. Энэ нь бусад ажилчдадаа ч мөн нөлөөлдөг.

Шведийн эрдэмтдийн судалгаагаар нурууны өвчтэй хүн жилд €8928 алддаг байна.

Ийм учраас ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хайрлаж, ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэхийн тулд ядаж нэг ширхэг гар ажиллагаат сэрээт өргөгчтэй байхыг зөвлөж байна.


Сэрээт өргөгчийн мэдээлэл

Буцах