Түрээсийн үйлчилгээ

Бид уул уурхай, зам барилгын чиглэлээр 15 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж түрээсийн үйлчилгээг тусгайлан мэргэшсэн операторын баг хамт олонтойгоор үзүүлдэг.

Баталгаат

Сэлбэг засвар

Мэргэшсэн

Хамт олон

Даатгагдсан

Тоног төхөөрөмж

Найдвартай

Засвар үйлчилгээ